Aansprakelijkheid en Copyright

Aansprakelijkheid en Copyright

Aansprakelijkheid Heks en Kruid verklaard de E-learning Kruidenwijs© zorgvuldig en naar beste weten te hebben samengesteld, Heks en Kruid kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook die het gevolg zijn van handelingen of beslissingen zie zijn gebaseerd op de bedoelde informatie.

Auteursrechten en Copyright©

De E-learning Kruidenwijs en de gehele inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van de website, inhoudelijke informatie of opbouw van de cursus of inhoud van de gedeelde informatie te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, te delen met derde of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne Vrijhof – Heks en Kruid.

Bij aanvang cursus en ondertekening incasso gaat de cursist van Heks en Kruid akkoord met de AVW van Heks en Kruid, waarin het bovengenoemde ook staat vermeld.

Ik vertrouw erop dat bovenstaande regels door de cursisten van Heks en Kruid worden nageleefd.