Disclaimer

Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. We proberen de informatie op www.kruidenwijs.nl zo volledig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.. Hierdoor kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is bedoeld om meer over kruiden te leren. Er kunnen geen rechten aan die informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Heks en Kruid zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Heks en Kruid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heks en Kruid garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Heks en Kruid wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Heks en Kruid is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Het kruiden advies en informatie die u op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met uw persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie op deze site is ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor. Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Belangrijk: raadpleeg bij lichamelijke klachten ook altijd eerst uw huisarts. Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist. Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan. Het gebruik van de informatie op deze site is geheel op eigen risico.

Hyperlinks

De website bevat diverse hyperlinks naar sites die buiten het domein van Kruidenwijs liggen. Deze hyperlinks zijn opgenomen als extra service en geven vaak meer informatie over het betreffende onderwerp. Wij zij echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Gebruik van uw gegevens; uw persoonlijke gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Daarnaast gebruikt Heks en Kruid de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Heks en Kruid. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd. Meer hierover op de pagina Privacy verklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yvonne Vrijhof gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Yvonne Vrijhof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Automatische incasso

Als u ervoor kiest om de cursus Kruidenwijs te betalen in 13 termijnen, dan bent u verplicht om een automatische incasso te tekenen die door Heks en Kruid is opgesteld. Ook bent u verplicht om de afgesproken 13 maanden te betalen. Mocht u voortijdig en met een geldige reden het incasso contract willen beëindigen dan betaald u een opzegtermijn van twee maanden.

Voorwaarden Pakketten E-learning Kruidenwijs

Als u ervoor kiest om naast het basispakket, het pluspakket aan te schaffen gelden de volgende regels;
- Alle aangeboden extra diensten (workshops, persoonlijke begeleiding en vieringen) worden aangeboden in de periode dat u de cursus volgt.
- Het is niet mogelijk om na de periode van de cursus aanspraak te maken op deze extra diensten.
- U dient zelf uit te kiezen en aan te geven wanneer u mee wilt doen. Mochten er door omstandigheden activiteiten niet door kunnen gaan, dan zal Heks en Kruid u een passend alternatief aanbieden binnen een redelijk termijn.
- Als u ervoor kiest om de cursus Kruidenwijs te betalen in 13 termijnen, dan bent u verplicht om een automatische incasso te tekenen die door Heks en Kruid is opgesteld. Ook bent u verplicht om de afgesproken 13 maanden te betalen. Mocht u voortijdig en met een geldige reden het incasso contract willen beëindigen dan betaald u een opzegtermijn van twee maanden.
- Bij het Pluspakket is geen proefles mogelijk.